ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ DETROP 2017 (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) & FOODEXPO 2017 (ΑΘΗΝΑ)

  • id
  • date time
    calendar
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DETROP 2017
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOODEXPO 2017

Σημειώνεται ότι η τελική αίτηση συμμετοχής θα κατατεθεί απευθείας στους διοργανωτές: http://detrop.helexpo.gr , www.foodexpo.gr .